کاربر گرامی به منظور دیدن لیست فرصت های شغلی موجود بر روی لینک مربوطه کلیک نمایید.
مهندسی برق کامپیوتر حسابداری منشی و کارمند امور دفتری کارگر ساده فنی(جوشکاروفرز کارو...) سایر موارد شغلی(نگهبان و راننده و...)  
                                                                                                                                                              آدرس:اصفهان خیابان شمس آبادی جنب نهرنیاصرم  تلفن:03112331160-03112331163 آدرس میل:karyabi.jeyshafagh@gmail.com